top of page
  • Morten Engervik

Fornøydhetsgaranti. Vårt løfte overfor deg.

Når du bruker Kattevask skal du være så fornøyd at du forteller alle dine venner og bekjente om hvor sinnsykt bra opplevelse du hadde.


Men hvordan skal jeg klare å oppnå et slikt mål?


Når du bestiller utvask hos Kattevask så får du en garanti. Garantien er vårt løfte overfor deg. Kattevask sin garanti er at du skal være fornøyd.


Problemet med en fornøydhetsgaranti er at noen personer blir fornøyd av lite, mens andre personer krever mer for å bli fornøyd. “Fornøyd” som en målestokk er derfor ganske utfordrende.


Flaks for deg. Kattevask en løsning på dette problemet.


Kattevask har systemer og prosesser for å ivareta at alle kundene blir fornøyd. Vi har sjekklister og kvalitetsstandarder som skal sørge for at alle blir fornøyd.


Når nestemann overtar boligen din, så skal de tenke: "Jøsses, dette var jo skikkelig bra! Kanskje vi skal få bestilt oss en sånn Kattevask??"


Og hvis du ikke blir fornøyd med utvasken: ring meg på 92024826.


Morten.


bottom of page