top of page

Trappevask 💦

Image by Dan Freeman

Ønsker dere å bruke Kattevask til trappevask? Vi har faste priser på alt! Prisen inkluderer alt; lønn, forsikringer, utstyr, oppmøte, reiselønn, kjøring, parkering osv.

Du kan sette sammen fra menyen som du ønsker:

  • Trappevask, vask av gulvene: 150 kroner per etasje

  • Trappevask, vask av gelender: 55 kroner per etasje.

Du kan fritt velge hvor ofte du ønsker trappevasken. Hver uke? Annenhver? Hver tiende dag? Mer på vinteren enn på sommeren? Du bestemmer!

Det betyr at dersom du har et sameie/borettslag på 5 etasjer, så blir prisen:

  • Kun gulvvask: 5*120 = 750

  • Gulvvask med gelendervask: 1025

Ring enten på x eller send mail på y.

bottom of page